Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

Porozumienie z Uniwersytetem „Dubna” w Moskwie

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej i Uniwersytet „Dubna” w Moskwie zawarły porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Dyrektor Albina Zolotarieva z Uniwersytetu „Dubna”.

Porozumienie określa obszary wzajemnej współpracy, które mają sprzyjać efektywnemu współdziałaniu w wykorzystaniu posiadanego potencjału naukowo-badawczego oraz rozwoju obu uczelni.

Wróć