Przejdź do treści

Porozumienie z University of Central Missouri

University of Central Missouri (UCM) w Stanach Zjednoczonych od wielu lat realizuje program „Outstanding Internaional Professors”. W 1995 roku do uczestnictwa w tym prestiżowym programie został zaproszony dr Andrzej Wilk, który wygłosił cykl wykładów, a następnie odbył podróż studyjną po USA (Missouri, Texas, Oklahoma, Washington D.C.).  Ułatwiło mu to pracę nad biografią polityczną Bertranda Russella. Akademickie stowarzyszenie Phi Beta Delta odznaczyło go medalem „International Scholars”.

W dniach 20-30 października 2016 roku wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej ponownie uczestniczył w wyżej wymienionym programie. W UCM wygłosił cykl wykładów:

  1. The Concept of the Clash of Civilizations – in Retrospect
  2. Europe at the Crossroads
  3. Nationalism in Central and Eastern Europe
  4. What is Communism?
  5. The Importance of International Study

W Houston (Texas) dr Andrzej Wilk dla członków organizacji Frendship Force wygłosił wykład na temat aktualnych problemów Unii Europejskiej, a Warrensburgu uczestniczył w zebraniu Missouri Rotary Club, gdzie odbył rozmowę z senatorem stanowym Davidem Pearce’m.

Zwieńczeniem wizyty w Stanach Zjednoczonych było podpisanie ramowej umowy o współpracy między Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie a University of Central Missouri w Warrensburgu.

 

University of Central Missouri (UCM) w Warrensburgu jest publicznym, stanowym uniwersytetem z niemal 150-letnią tradycją. Uczy się w nim ponad 12 tys. studentów ze Stanów Zjednoczonych i 59 innych krajów. UCM oferuje 150 kierunków nauczania.

missouri

Wróć