Przejdź do treści

Porozumienie z Izbą Administracji Skarbowej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 lutego br., Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej i Izba Administracji Skarbowej (IAS) podpisały porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej oraz organizacyjnej. UTH jest pierwszą uczelnią wyższą z którą IAS nawiązała współpracę w tym zakresie.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Dyrektor IAS Robert Antoszkiewicz.

Szczegóły umowy zakładają współpracę w zakresie praktyk studenckich i staży, realizację wybranych zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym oraz udział w zajęciach ze studentami.

Podczas uroczystości podpisania porozumienia studenci UTH poznali zadania, misję i cele współczesnej Krajowej Administracji Skarbowej. Młodzież wysłuchała również wykładu z zakresu CITES (ochrony zagrożonych gatunków) i mogła zobaczyć eksponaty niedozwolonych pamiątek wykonanych z zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, zajętych podczas kontroli celno-skarbowych na lotniskach. Dodatkową elementem wykładu była prezentacja pracy psa wykrywającego niedozwolone substancje w bagażach podróżnych.

Wróć