Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie z Gminą Miasto Płońsk

Miło nam poinformować, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Gmina Miasto Płońsk parafowały porozumienie o współpracy dotyczące realizacji projektów z udziałem partnerów zagranicznych Gminy.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik.

Projekty, przy których Uczelnia i Gmina będą współpracować, będą dotyczyć edukacji, kultury, sportu oraz inicjatyw społeczno-gospodarczych z udziałem partnerów zagranicznych.

Podpisanie porozumienia z UTH stanowiło preludium do uroczystości wręczenia miastu Płońsk Honorowej Flagi Europy. W wydarzeniu wzięli udział studenci i absolwenci płońskiego wydziału naszej Uczelni.

Wróć