Przejdź do treści

Porozumienie z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

W dniu 24 października 2019 roku dr hab. Iwona Przychocka, rektor Uczelni Techniczno-Handlowej oraz płk dr Ireneusz Fura, komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki podpisali porozumienie o współpracy obu placówek.

Już w dniu podpisania porozumienia grupa ok. 40 studentów Wydziału Inżynieryjnego UTH odwiedziła Centrum. Zaprezentowane zostały im sale wykładowe przeznaczone do nauki wojskowej łączności, informatyki, zautomatyzowanych systemów dowodzenia. Szczególne zainteresowanie studentów wzbudziły wystawione pojazdy łączności i informatyki będące w wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, w tym wozy łączności utajnionej, prezentowane przez specjalistów Centrum.

Taka wizyta to także okazja dla naszych studentów do spojrzenia na historię wojskowej łączności i niezwykłe eksponaty zgromadzone w Sali Tradycji Centrum. Kto wiedział przed wizytą w tej Sali, że zobaczy tam oryginalną niemiecką maszynę szyfrującą, Enigmę, której kod złamali wybitni polscy matematycy Henryk Zygalski, Jerzy Różycki i Marian Rejewski.

Doceniamy znaczenie i wagę podpisanego porozumienia. Mamy ogromną satysfakcję z pierwszych kontaktów. Liczymy na dalszą współpracę, obopólnie korzystną. W imieniu społeczności akademickiej wyrażamy podziękowanie za przygotowanie i przeprowadzenie „wizyty studyjnej”.

Wróć