Przejdź do treści

Porozumienie z Centrum Onkologii

Miło nam poinformować, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała umowę o współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH oraz prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Strony postanawiają podjąć działania zmierzające do współpracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia oraz promowania inicjatyw zmierzających do podnoszenia kwalifikacji pracowników tego sektora.

Wróć