Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie z BRDC

Miło nam poinformować, że 21 lipca 2020 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała umowę o współpracy z biurem rachunkowym BRDC. Zawarte porozumienie otwiera drogę do współpracy naukowo-dydaktycznej oraz organizacyjnej.

O naszym partnerze:
Biuro rachunkowe BRDC oferuje swoje usługi głównie małym podmiotom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Wśród usług księgowych oferowanych przez BRDC znajduje się prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów, prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie deklaracji PIT, VAT, rozliczenia z ZUS oraz kadry i płace. Biuro posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności.

Wróć