Przejdź do treści

Porozumienie UTH z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Miło nam poinformować, że 24 marca 2021 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarły porozumienie o współpracy partnerskiej.

Na umowie podpisy złożyły Rektor Uczelni dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Dyrektor II Oddziału ZUS Beata Pawlińska-Wiak.

Dzięki zawartemu porozumieniu nasza Uczelnia oraz ZUS rozpoczynają współpracę w ramach posiadanego potencjału naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego.

Szczegóły współpracy zakładają m.in. wymianę doświadczeń, wzajemne konsultacje i porady specjalistów oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw.

Wróć