Przejdź do treści

Porozumienie UTH z ZSSiL nr 2 w Warszawie

W dniu 29 września 2022 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę dydaktyczną, organizacyjną oraz patronacką z Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Dyrektor ZSSiL nr 2 mgr inż. Piotr Zając.

Porozumienie ma sprzyjać efektywnemu współdziałaniu w wykorzystaniu posiadanego potencjału dydaktycznego oraz rozwojowi obu placówek.

Strona internetowa ZSSiL nr 2 w Warszawie: zssam2.edupage.org/

Wróć