Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie UTH z ZS w Piastowie

W dniu 14 listopada 2022 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę dydaktyczną, organizacyjną oraz patronacką z Zespołem Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Dyrektor ZS w Piastowie mgr Jarosław Stolarski.

Porozumienie ma sprzyjać efektywnemu współdziałaniu w wykorzystaniu posiadanego potencjału dydaktycznego oraz rozwojowi obu placówek.

Pierwszym owocem współpracy był wykład dr. Mirosława Bednarskiego, pt. „Zbrodnia i kara – różnice w badaniu przestępstw” zrealizowany w ramach projektu „Bezpiecznie jest wiedzieć z UTH”, który odbył się w terminie 16.11.2022 r. Prelekcja dla młodzieży szkolnej odbyła się w ZS w Piastowie.

Strona internetowa ZS w Piastowie: https://nansen.edu.pl/

Wróć