Przejdź do treści

Porozumienie UTH z ZS Licealnych i Technicznch nr 1 w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę dydaktyczną, organizacyjną oraz patronacką z Zespołem Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, w skład którego wchodzi LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa oraz Technikum Mechatroniczne nr 1.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Dyrektor Sławomir Kasprzak. W spotkaniu uczestniczył Dziekan Wydziału Inżynieryjnego dr inż. Tomasz Wierzbicki.

Porozumienie ma sprzyjać efektywnemu współdziałaniu w wykorzystaniu posiadanego potencjału dydaktycznego oraz rozwoju obu placówek.

Wróć