Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej

Logotyp Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej. Na umowie podpisy złożyły Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Dyrektor WITPiS płk dr inż. Paweł Sweklej.

Podpisana umowa precyzuje warunki współpracy, która obejmie wspólne badania naukowe, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania i wykorzystania pojazdów samochodowych, przygotowanie wspólnych wniosków grantowych, które pozwolą na finansowanie tych badań, upowszechnienie wyników badań, poprzez wspólne seminaria, konferencje i publikacje naukowe, wykorzystanie zaplecza naukowo-badawczego w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników i organizacji innowacyjnej dydaktyki, wymianę pracowników naukowych stypendystów i praktykantów realizujących prace dyplomowe i doktorskie oraz w zakresie dydaktyki: nowe kierunki studiów inżynieryjnych, wyprofilowane pod katem praktycznym, a także studia podyplomowe, w zakresie nauki: zespołowe badania naukowe z wykorzystaniem laboratoryjnego sprzętu obu podmiotów, wspólne patenty i publikacje, współpraca w zakresie ewaluacji dyscyplin naukowych.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej jest instytutem badawczym podległym Ministerstwu Obrony Narodowej. WITPiS zajmuje się pracami z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Instytut pełni rolę w procesie zabezpieczenia rozwoju uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW), a także w procesach szeroko pojętej jego eksploatacji. WITPiS powstał w 1934 roku, a obecnie jego siedziba znajduje się w Sulejówku.

Wróć