Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie UTH z Verificators sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę z firmą Verificators sp. z o.o.. Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Prezes Zarządu Verificators sp. z o.o. Kamil Pastuszka.

Współpraca ma dotyczyć realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju studentów i przygotowaniu ich do wejścia na rynek pracy, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. W ramach podpisanej umowy strony porozumienia będą współpracowały m.in. w zakresie wydarzeń, wykładów oraz praktyk.

Firma Verificators świadczy usługi doradcze i śledcze w zakresie ochrony prowadzonej działalności gospodarczej oraz weryfikacji informacji biznesowych.

Wróć