Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie UTH z Urzędem m.st. Warszawy

5 stycznia 2022 r.  Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała porozumienie o współpracy z Urzędem m.st. Warszawy. Zawarta umowa otwiera drogę do organizacji i realizacji praktyk dla studentów UTH.

O instytucji:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Urząd realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów, m.in. transport, architekturę i urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę, i wiele innych.

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22 e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć