Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie UTH z Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

logotyp uth litery

Informujemy, że 24 marca 2022 roku Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę z Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie działalności badawczo-dydaktycznej, rozwojowej, organizacyjnej oraz promocji.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Rektor-Komendant gen. dr Marcin Strzelec.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) początkowo nosząca nazwę Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (WSKiP), została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości. Uczelnia kształci funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak również prowadzi proces kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Wróć