Przejdź do treści

Porozumienie UTH z Q Value S.A.

Logotyp partnera UTH firmy Q Value S.A.

Z przyjemnością informujemy, że 25 lutego 2021 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej i  Q Value S.A. zawarły porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej. Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Prezes Zarządu Q Value S.A. Michał Stanek.


O naszym partnerze:

Q Value S.A. z siedzibą w Warszawie, powstała w 2014 roku i jest niezależnym oraz niezwiązanym kapitałowo z korporacjami rynku finansowego, podmiotem działającym na rynku pośrednictwa finansowego. Jako nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego Agent Firmy Inwestycyjnej – Domu Makleprskiego Q Securities S.A.,  Q Value S.A. jest uprawniona do wykonywania w imieniu i na rachunek Q Securities S. A. m.in. takich czynności jak składanie wskazanym przez Q Securities potencjalnym inwestorom ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities czy udzielania inwestorom i klientom (także potencjalnym) informacji o usługach świadczonych przez Q Securities (w tym emisji obligacji korporacyjnych).

Wróć