Przejdź do treści

Porozumienie UTH z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała umowę o współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Zawarte porozumienie dotyczy organizacji studenckich praktyk zawodowych, skierowanych głównie do studentów kierunku Informatyka.

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski.Odpowiadamy za dwa działy administracji rządowej: gospodarkę oraz budownictwo,planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jak i mieszkalnictwo. Pracujemy razem z przedsiębiorcami, pracownikami i organizacjami społecznymi nad tworzeniem jak najlepszych warunków do rozwoju polskich firm, które są kołem napędowym polskiej gospodarki. Tych największych, związanych z dużym potencjałem przemysłowym, jak i tych mniejszych oraz najmniejszych. Działamy także na rzecz rozwoju budownictwa w Polsce, zwiększenia dostępności mieszkań oraz uspołecznienia rynku nieruchomości.

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22 e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć