Przejdź do treści

Porozumienie UTH z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Warszawie.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska, Przewodniczący Okręgowej MOIIB Roman Lulis oraz Sekretarz Okręgowej Rady MOIIB Andrzej Wasilewski. W spotkaniu uczestniczył Dziekan Wydziału Inżynieryjnego dr inż. Tomasz Wierzbicki.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza blisko 20 tys. inżynierów i techników budownictwa posiadających uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przynależność do izby jest obowiązkowa i tylko osoby wpisane na listę członków PIIB mają prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy, czy inspektora nadzoru budowlanego.

Wróć