Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

Porozumienie UTH z Instytutem Chemii Fizycznej PAN

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną z Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie został powołany 19 marca 1955 r.  IChF należy do najlepszych polskich jednostek naukowych zajmujących się szeroko rozumianą chemią i w swojej kategorii jest notowany na najwyższych miejscach w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie Instytut jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej.

Porozumienie zostało podpisane przez Rektor Uczelni dr Justynę Żylińską oraz Dyrektora Instytutu prof. dr. hab. Marcin Opałłę.

Wróć