Przejdź do treści

Porozumienie UTH z GDS Grupą Doradztwa Strategicznego

Miło nam poinformować, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną z GDS Grupą Doradztwa Strategicznego Sp. z o.o.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Prezes Zarządu GDS Bartłomiej Rajchert.

Celem porozumienia jest doskonalenie funkcjonowania procesu dydaktycznego, podnoszenie jakości kształcenia, rozwój nauki i popularyzacja jej osiągnięć.

Grupa Doradztwa Strategicznego jest firmą z obszaru doradztwa kryzysowego, która wspiera wyzwania biznesowe i zarządzanie kryzysowe poprzez pozyskiwanie i analizę informacji, skuteczne docieranie z przekazem, strategie komunikacyjne, wszechstronny monitoring, budowanie bezpieczeństwa informacyjnego, public relations, public affairs, media relations, a także działania w Internecie: big data, www, social media, blogosfera oraz CSR. Firma ma siedzibę w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej.

Wróć