Przejdź do treści

Porozumienie UTH z Flex Rent

Z przyjemnością informujemy, że 8 kwietnia 2021 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej oraz Flex Rent Sp. z.o.o. zawarły porozumienie o współpracy partnerskiej.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Prezes Zarządu Flex Rent Sp. z.o.o. Piotr Zięcik.

Dzięki zawartemu porozumieniu nasza Uczelnia rozpoczyna współpracę naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną, czego pierwszym efektem jest wykład ekspercki pt. „Zarządzanie biznesem w sytuacji kryzysowej”.

Wróć