Przejdź do treści

Porozumienie UTH z firmą SEKA S.A

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała umowę o współpracy z firmą SEKA S.A. Zawarte porozumienie otwiera drogę do organizacji i realizacji praktyk dla studentów UTH, szczególnie dla kierunków Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie.

Firma SEKA S.A. działa na rynku od 1988 roku a jej główne obszary działania to:

  • bezpieczeństwo pracy i ppoż. oraz ochrona środowiska,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy oraz sprawach personalnych,
  • szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena pracy, rachunkowości i podatków oraz szkolenia zawodowe,
  • doradztwo w zakresie projektów unijnych, przygotowanie projektów szkoleniowych, inwestycyjnych.

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22 e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć