Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

Porozumienie UTH z firmą mthree

Logotyp firmy mthree

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała umowę o współpracy z firmą mthree. Zawarte porozumienie dotyczy realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju studentów i przygotowaniu ich do wejścia na rynek pracy, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.

mthree jest globalnym partnerem strategicznym wielu organizacji oraz partnerem w ścieżkach kariery dla studentów oraz absolwentów. Firma nawiązuje kontakty z organizacjami oraz uczelniami, dając szansę zatrudnienia osobom zainteresowanym pracą w finansach lub sektorze IT.

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22 e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć