Przejdź do treści

Porozumienie UTH z firmą Mar-Bud

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną z firmą Mar-Bud. Porozumienie dotyczy również organizacji studenckich praktyk zawodowych skierowanych głównie do studentów z kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynieryjnym.

Mar-Bud to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, która świadczy usługi z zakresu budownictwa, wynajmu sprzętu budowlanego oraz sprzedaży materiałów budowlanych. Głównym przedmiotem działalności spółki jest Generalne Wykonawstwo obiektów z zakresu budownictwa: kubaturowego (biurowce, hotele, centra handlowe, budynki mieszkalne i sportowe), remonty i modernizacje obiektów w tym zabytkowych, inżynieryjnego (mosty, wiadukty, lotniska, stadiony), przemysłowego (fabryki, hale magazynowe), ekologicznego (oczyszczalnie ścieków), kolejowego. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie.

Porozumienie zostało podpisane przez Rektor Uczelni dr Justynę Żylińską oraz Prezesa Zarządu Jana Soczewkę w dniu 26 maja 2022 roku.

Wróć