Przejdź do treści

Porozumienie UTH z firmą IT Solution Factor

Uczelnia Techniczno-Handlowa nawiązała współpracę firmą IT Solution Factor. Podpisane porozumienie dotyczy organizacji praktyk dla studentów kierunku Informatyka.

Firma IT Solution Factor to zespół doświadczonych inżynierów i certyfikowanych projektantów IT. Realizowali projekty dla największych firm w Polsce i globalnych korporacji. W realizacji wdrożeń wykorzystują doświadczenie zdobyte w pracy dla firm m.in. z sektora finansowego, bankowości, ubezpieczeń, handlu i administracji publicznej. Działalność firmy wychodzi poza granice Polski. Świadczą usługi wsparcia informatycznego w kraju oraz w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22, e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć