Przejdź do treści

Porozumienie UTH z firmą CAVOK Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że w dniu 7 grudnia 2021 roku Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę z firmą Cavok Sp. z o.o. Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Kierownik sekcji technicznej Cavok Sp. z o.o Michał Lalik.

Firma Cavok zajmuje się obsługą naziemną samolotów, odbudową samolotów historycznych, wykonywaniem lotów i przelotów prywatnych, wykonywaniem szkoleń w zakresie pilotażu i obsługi statków powietrznych.

Współpraca ma dotyczyć zagadnień merytorycznych w zakresie tworzenia bazy dydaktycznej i naukowej, analizy programów nauczania, współpracy w zakresie szkoleń lotniczych, wspólnych projektów naukowych i współorganizowania imprez lotniczych.

Wróć