Przejdź do treści

Porozumienie UTH z Euro-Media Sp. z o.o. i MediaFachowe Sp. z o.o.

Z radością informujemy, że UTH podpisała kolejne porozumienie. Tym razem Uczelnia nawiązała współpracę naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną z Euro-Media Sp. z o.o. i MediaFachowe Sp. z o.o..

Grupa Wydawnicza Euro-Media Sp. z o.o. i MediaFachowe Sp. z o.o. jest wydawcą praktycznych czasopism oraz katalogów dla fachowców i profesjonalistów. W portfolio Grupy znajdują się miesięczniki, takie jak: „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Świat Szkła”, „Polski Instalator” oraz dwumiesięcznika „Ochrona i Bezpieczeństwo”. Celem współpracy jest efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału dydaktycznego oraz wspólne działania na rzecz rozwoju studentów.

Porozumienie zostało podpisane 3 marca 2022 r. przez Rektor Uczelni dr Justynę Żylińską oraz Prezes Zarządu Katarzynę Polesińską.

Wróć