Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie UTH z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej płk. dr. Sławomir Niemirka.

Celem porozumienia jest doskonalenie funkcjonowania procesu dydaktycznego, podnoszenie jakości kształcenia, rozwój nauki i popularyzacja jej osiągnięć.

Centrum będzie prowadzić dla studentów UTH zajęcia z zakresu funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej i aspektów techniki kryminalistycznej. Umożliwi im także odbywanie praktyk studenckich.

Z kolei kadra i pracownicy Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierze uczestniczący w kursach i szkoleniach uzyskają dostęp do bazy dydaktycznej uczelni oraz możliwość uczestnictwa w organizowanych przez nią przedsięwzięciach naukowych, obejmujących strategię bezpieczeństwa, system obronny państwa, obszary zagrożenia przestępczością w Polsce oraz współpracę organów ścigania karnego w zakresie efektywności procesu wykrywania przestępstw.

Wróć