Przejdź do treści

Porozumienie UTH z Bratkowski Consulting

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę z firmą Bratkowski Consulting. Podpisane porozumienie dotyczy współpracy naukowo-dydaktycznej oraz organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju specjalności Budowa i tuning samochodów, realizowanej na kierunku Transport oraz studiów podyplomowych na kierunku Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym.

Na umowie podpisy złożyli Rektor UTH dr Justyna Żylińska oraz Przemysław Bratkowski, właściciel firmy.

Bratkowski Consulting oferuje specjalistyczne doradztwo w pełnym zakresie wykonywanych badań, takich jak: rekonstrukcja wypadków drogowych, badania powypadkowe pojazdów, analiza elementów pojazdów na całość, badania powypadkowe odzieży, ocena stanu technicznego pojazdu, wyliczanie wartości pojazdów i kosztów naprawy.

Wróć