Przejdź do treści

Porozumienie UTH z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Miło nam poinformować, że 6 września 2018 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zawarły porozumienie o współpracy partnerskiej.

Na umowie podpisy złożyły Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor.

Dzięki zawartemu porozumieniu nasza Uczelnia oraz BBiZK rozpoczynają współpracę w ramach posiadanych uprawnień i możliwości, z wykorzystaniem posiadanego potencjału z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych.

Szczegóły współpracy zakładają m.in. wymianę doświadczeń, wzajemne konsultacje i porady specjalistów oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw.

Rektor Uczelni podczas zawarcia porozumienia towarzyszył Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH.

Wróć