Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie UTH z 26 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Zegrzu

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną z 26 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Zegrzu.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Komendant 26 WOG płk mgr inż. Janusz Nowakowicz.

Celem porozumienia jest doskonalenie funkcjonowania procesu dydaktycznego, podnoszenie jakości kształcenia, rozwój nauki i popularyzacja jej osiągnięć.

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu jest stacjonarną jednostką logistyczną, przeznaczoną do realizacji zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek i instytucji stacjonujących oraz biorących udział w szkoleniu poligonowym w rejonie odpowiedzialności w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Wróć