Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

Porozumienie UTH z 12 TOL w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 października 2019 r., Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała z 12 Terenowym Odziałem Lotniskowym w Warszawie umowę  o współpracy naukowo-dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów budownictwa ogólnego oraz budownictwa infrastruktury wojskowej, w tym lotniskowej.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Szef 12 TOL w Warszawie, płk mgr inż. Jacek Sankowski.

Zawarte porozumienie zakłada współpracę w obszarach przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, projektów edukacyjnych oraz spotkań eksperckich. Podmioty będą kooperować przy organizacji m.in. wykładów, konferencji, praktyk zawodowych dla studentów, a także szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych dla pracowników 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego. Dla studentów Uczelni przewidziano także wizyty dydaktyczno-techniczne w miejscach inwestycji prowadzonych przez 12 TOL w Warszawie.

Więcej informacji o 12 TOL w Warszawie: https://12tol.wp.mil.pl/pl/

Wróć