Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie o współpracy z ROBYG S.A.

5 października 2016 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej i ROBYG S.A. zawarły porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej.

Szczegóły współpracy zakładają opiniowanie programów kształcenia, współpracę w zakresie praktyk studenckich, realizację wybranych zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym oraz udział w zajęciach ze studentami.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH, Prezes Zarządu ROBYG S.A. Zbigniew Okoński oraz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Artur Ceglarz.

Porozumienie określa obszary wzajemnej współpracy, które mają sprzyjać efektywnemu współdziałaniu w wykorzystaniu posiadanego potencjału naukowo-badawczego oraz rozwoju Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

robyg_porozumienie

Wróć