Przejdź do treści

Porozumienie o współpracy z JW GROM

W dniu 13 marca 2019 roku Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała porozumienie o współpracy naukowo-badawczej z Jednostką Wojskową Grom.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni oraz Zastępca Dowódcy JW Grom.

JW Grom jest jednostką wojskową Wojsk Specjalnych wchodzącą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. JW Grom została powołana do prowadzenia szerokiego spektrum operacji specjalnych - działań ratunkowych, akcji bezpośrednich oraz działań antyterrorystycznych – zarówno w kraju, jak i za granicą, w warunkach pokoju, kryzysu i wojny.

Wróć