Przejdź do treści

Porozumienie o współpracy UTH z AgioFunds

15 września 2015 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej i  AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawarły porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej. Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH, Prezes Zarządu AgioFunds Adam Dakowicz oraz Wiceprezes Zarządu AgioFunds Mariusz Skwaron.

Porozumienie określa obszary wzajemnej współpracy, które mają sprzyjać efektywnemu współdziałaniu w wykorzystaniu posiadanego potencjału naukowo-badawczego.

Wróć