Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Policjanci zakończyli studia podyplomowe w UTH

25 stycznia 2016 r. w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie odbyła się uroczystość zakończenia studiów podyplomowych i kursów dla policjantów i pracowników Policji z garnizonów stołecznego i mazowieckiego oraz Komendy Głównej Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Ponad 300 zainteresowanych miało możliwość podjęcia bezpłatnych studiów i kursów specjalistycznych z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej. Projekt sfinansowany został ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zgromadzonych gości przywitała JM Rektor, dr Iwona Przychocka, prof. UTH.
„Serdecznie gratuluję wyników, które państwo osiągnęliście. Mam nadzieję, że czas spędzony w naszej Uczelni był udany i zrealizowaliście oczekiwania” – powiedziała Rektor.

„Tematy studiów idealnie wkomponowały się w dzisiejsze czasy. Zagrożenia – przestępczość transgraniczna, handel ludźmi – to brzmi bardzo aktualnie. Jeśli siłą organizacji jaką jest Policja są ludzie, to ta siła dziś w sposób ogromny wzrasta” – dodał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, mł. insp. Hubert Kowalczewski.

Istotą przedsięwzięcia była realizacja następujących zadań:

1. dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu kryminologicznych aspektów przestępczości w strefie Schengen:

a) Pedagogika kryminologiczna: profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej oraz prowadzenie procesów edukacji, szkolenia i doskonalenia zawodowego w tym zakresie;
b) Kryminologia i wiktymologia: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości migracyjnej oraz prowadzenie działań wspierających ofiary tej przestępczości;

2. semestralnych kursów specjalistycznych dot. zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej w strefie Schengen:

a) Studium problematyki przestępczości migracyjnej;
b) Edukacja w zakresie zapobiegania przestępczości migracyjnej (kurs pedagogiczny);
c) Asystent do spraw przestępczości migracyjnej oraz komunikacji międzykulturowej.

  

„Zwiększenie zdolności policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej”
Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014, w ramach programu operacyjnego PL15
„Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną”

Wróć