Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Płońskie Dni Otwarte 2020

Już w styczniu 2020 Wydział Zamiejscowy UTH w Płońsku gościł uczniów szkół średnich na Dniach Otwartych zorganizowanych przez naszą Uczelnię. Dziekan Wydziału, gen. dyw. dr. inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH przywitał licznie zgromadzoną młodzież i zaprosił do aktywnego uczestnictwa w warsztatach. W programie spotkań znalazły się m.in. wykłady prowadzone przez pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz wykładowców UTH, w tym: „Zakazane pamiątki z egzotycznych podróży", „Rola i zadania psa służbowego”, „Hazard? Nie dziękuję”, a także „Cyberbezpieczeństwo XXI” oraz „Doświadczenia dziennikarskie z pobytu na terenach objętych konfliktem” i „Kryminologia i kryminalistyka w praktyce”.

Udział w warsztatach wzięli uczniowie z Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą, Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Technikum Mundurowego w Ciechanowie, Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku, Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku, Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku, Zespołu Szkół w Nowym Mieście oraz Zespołu Szkół w Raciążu.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!

Wróć