Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Płońska konferencja 2018 za nami. Relacja

Konferencja Naukowa Współczesne problemy globalnego świata" to kolejna już inicjatywa naukowa organizowana przez Wydział Zamiejscowy UTH w Płońsku.

Celem konferencji była prezentacja aktualnych zagadnień mieszczących się w obszarze nauk o bezpieczeństwie i obronności, logistyce, administracji oraz wymiana poglądów i opinii na płaszczyźnie naukowej.

Konferencję otworzyła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH, która powitała przybyłych gości oraz skierowała kilka słów do zebranych. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH, który wprowadził uczestników w tematykę wydarzenia.

Najważniejsze punkty płońskiej konferencji - panele:

  • Rozwój systemów logistycznych w XXI w. - prof. Dariusz Pyza
  • Korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji - gen. broni prof. dr hab. inż. Tadeusz Jemioło
  • Administracja samorządowa w zglobalizowanym świecie, szanse i zagrożenia -  Andrzej Pietrasik Burmistrz Miasta Płońsk
  • Media społecznościowe w rozwoju społeczności lokalnej i regionalnej – dr Leonard Milewski
  • Zagrożenia w cyberprzestrzeni wynikające z globalizacji świata – gen. Marek Dukaczewski

Po wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja oraz sesja pytań, w trakcie której nasi goście wymienili się poglądami dotyczącymi tematów poruszonych w trakcie spotkania.

Dziękujemy za liczny udział w konferencji i zapraszamy za rok!

Wróć