Przejdź do treści

PKP Intercity partnerem UTH Warszawa

Uczelnia Techniczno-Handlowa stale umacnia relacje ze środowiskiem biznesowym oraz powiększa bazę firm i instytucji, z którymi współpracuje w zakresie naukowym, dydaktycznym, a także w ramach organizacji staży i praktyk dla studentów. Dlatego też niezmiernie miło nam poinformować, że do grona partnerów Uczelni dołączyła spółka PKP Intercity.

Podpisane porozumienie dotyczy współpracy, która obejmie m.in.:

  • wymianę doświadczeń, prowadzenie wspólnych badań, projektów edukacyjnych i popularyzatorskich oraz działalność edukacyjną, dydaktyczną, naukową i badawczą;
  • organizację staży, praktyk, zajęć praktycznych i wizyt studyjnych dla studentów UTH, a także tworzenie oferty edukacyjnej obejmującej m.in. kursy, szkolenia czy nowe specjalności;
  • wzajemne wsparcie merytoryczne oraz działania na rzecz rozwoju i badań branży kolejowej poprzez m.in. realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, wydawanie publikacji branżowych i naukowych;
  • organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów z udziałem studentów i kadry naukowej.

Ponadto spółka PKP Intercity objęła patronat honorowy nad kierunkiem Transport w specjalności „Transport kolejowy” dla studiów I stopnia, „Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym” dla studiów II stopnia, a także nad kierunkami studiów podyplomowych „Zarządzanie i utrzymanie bocznicy kolejowej” oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka w transporcie kolejowym”.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia przewoźnik uruchamia około 400 pociągów.

Wróć