Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

"Pierwszy biznes - wsparcie na starcie"

Program dla absolwentów szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

Program przeznaczony na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej.

Więcej informacji: www.wsparciewstarcie.info

Wróć