Przejdź do treści

Patronat NASK PIB nad projektem "Cyfrowe Miasto – bezpieczna czy niebezpieczna przyszłość"

Logotyp NASK

W ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w Polsce odnotowywany jest niespotykany wcześniej rozwój miast. Powstają one m. in. dzięki innowacjom w dziedzinie technologii informacyjnej. Prognozuje się, że ponad 80% miast osiągnie status Smart do 2025 roku. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, jako pierwsza uczelnia wyższa w Polsce, podjęła się realizacji projektu naukowo-badawczo, którego celem jest zaprezentowanie wpływu implementacji nowoczesnych technologii w tkankę miejską, na jej bezpieczeństwo indywidualne i społeczne.

Celem projektu jest przekonanie czytelników raportu końcowego o konieczności zachowania podwyższonych form bezpieczeństwa w związku z szybkim rozwojem infrastruktury miejskiej, a realizowane zadanie wpisuje się w pokrewne specjalizacje prowadzone w ramach kształcenia Uczelni na specjalnościach Bezpieczeństwo Smart City i państwa oraz Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Projekt został objęty honorowymi patronatami Pełnomocnika Rządu ds. cyberbezpieczeństwa oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), a realizowany jest przez zespół w składzie dr Zbigniew Wasielewski, dr Krzysztof Gawkowski i mgr Bartosz Dominiak.

Wróć