Przejdź do treści

Partnerstwo UTH z Zespołem Szkół w Teresinie

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę dydaktyczną i organizacyjną z Zespołem Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie.

UTH objęła również patronat nad szkołą. Dodatkowo podpisane porozumienie umożliwia udział uczniów Zespołu Szkół z Teresina w działalności dydaktycznej Uczelni.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Dyrektor ZS mgr inż. Krzysztof Paradowski.

Strona internetowa ZS w Teresinie: https://zsteresin.powiatsochaczew.pl/

Wróć