Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Partnerstwo UTH z PZU Zdrowie

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę z PZU Zdrowie. Podpisane porozumienie dotyczy współpracy w zakresie dzielenia się know-how stron w zakresie przygotowywania i realizacji staży, praktyk oraz wizyt studyjnych, wspólnego prowadzenia warsztatów i szkoleń, a także innych aktywności służących poprawie przygotowania studentów do pracy.

PZU Zdrowie to jeden z największych operatorów medycznych w Polsce. Sieć firmy liczy już 130 wielospecjalistycznych placówek, w tym pracownie diagnostyki obrazowej. Dodatkowo PZU Zdrowie współpracuje z 2400 placówkami partnerskimi w ponad 600 miastach. Operator medyczny leczy pacjentów w ramach prywatnych pakietów medycznych oraz NFZ, a także obsługuje medycynę pracy. PZU Zdrowie prowadzi również własne centrum telemedyczne, a pacjentom udostępnia portal mojePZU do umawiania wizyt i badań.

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22, e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć