Przejdź do treści

Partnerstwo UTH z I LO PUL w Dębem Wielkim

W dniu 12 lipca 2023 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym PUL w Dębem Wielkim.

Podpisane porozumienie dotyczy współpracy dydaktycznej, organizacyjnej oraz patronackiej. Ponadto porozumienie umożliwia uczniom udział w działalności dydaktycznej UTH.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Dyrektor Liceum Mariusz Księżopolski.

Strona internetowa I LO PUL w Dębem Wielkim: www.pulliceum.edu.pl

Wróć