Przejdź do treści

Ochrona przed bronią masowego rażenia. Zajęcia praktyczne

W dniu 30 kwietnia br. w ramach przedmiotu „Ochrona przed bronią masowego rażenia" odbył się wykład i ćwiczenia na temat środków ochrony osobistej.

Zajęcia praktyczne przeprowadzono dzięki uprzejmości studentów III roku niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, którzy na co dzień pracują w DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. w Wołominie.

Studentom szczegółowo zaprezentowano i omówiono środki ochrony dróg oddechowych: nadciśnieniowe aparaty ochrony dróg oddechowych, maski nadciśnieniowe i podciśnieniowe z filtropochłaniaczami, lekkie ubrania ochrony przeciwchemicznej typu TYCHEM F oraz chemoodporne ubrania gazoszczelne. Studenci szczegółowo zapoznali się z budową i zasadą działania specjalistycznego sprzętu, a także mieli okazję założyć ubrania chemiczne i środki ochrony osobistej.

Wykład i ćwiczenia prowadził dr Marcin Anszczak - Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego UTH, który jest m. in. Instruktorem OPCW - Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej.

Wróć