Przejdź do treści

Obiekty Antropogeniczne. Konferencja w MRiT już 9 lutego

W imieniu organizatorów zapraszamy na V Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych", która odbędzie się 9 lutego 2023 r. w godz. 10.00-16.00 w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sali „Pod Kopułą” przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Przedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem Konferencji jest przedstawienie:

  • praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów,
  • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa,
  • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów,
  • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji,
  • zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji,
  • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W Konferencji weźmie wiceminister Piotr Uściński oraz osoby reprezentujące uczelnie wyższe, ośrodki naukowo-badawcze, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń budowlanych oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Będzie to wydarzenie istotne dla budownictwa zarówno w kontekście nauki jak i działalności budowlanej, służące wymianie informacji oraz promocji technologii związanych z bezpieczeństwem.

Miło nam poinformować, że Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej, dr Justyna Żylińska.

Rektor UTH zasiada również w Komitecie Naukowym Konferencji.

Wróć