Przejdź do treści

Nowym Prodziekanem ds. kierunku Zarządzanie został dr Andrzej Woźniak

dr Andrzej Woźniak

Pragniemy poinformować, że od roku akademickiego 2022/2023 funkcję Prodziekana ds. kierunku Zarządzanie będzie sprawował dr Andrzej Woźniak.

Szanowni Państwo!

Nowy rok akademicki 2022/2023 jest dla mnie szczególny w związku z objęciem funkcji prodziekana ds. kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Logistyki.

Uczelnia nieustannie rozwija się i dzięki zaangażowaniu zarówno kadry akademickiej, jak i administracyjnej jest coraz bardziej innowacyjna. Moim kluczowym celem będzie na pewno doskonalenie jakości kształcenia. Ponadto będę wspierał rozwój naukowy wydziału i dążył do systematycznego umiędzynarodowienia nauki i kształcenia.

Życzę wszystkim Studentom, aby czas studiów był nie tylko zdobywaniem wiedzy i umiejętności, ale także czasem na nawiązanie nowych znajomości i znalezienie swojej drogi rozwoju. Wykładowcom akademickim i pracownikom administracyjnym życzę rozwoju zawodowego, efektywnej współpracy i samych sukcesów.

Isaac Newton powiedział, że „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” Jestem przekonany, że wspólnie osiągniemy założone cele i wyznaczymy kolejne, które przybliżą nas do zgłębienia oceanu wiedzy.

dr Andrzej Woźniak
Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Logistyki

Serdeczne gratulacje i powodzenia!

Wróć