Przejdź do treści

Nowy rok akademicki w Płońsku zainaugurowany

8 października 2016 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Inaugurację otworzyła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH, która powitała przybyłych gości oraz skierowała kilka słów do zebranych.

Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH, który zaprezentował atuty Wydziału oraz nakreślił wizję jego rozwoju.

Dziekan poprosił o zabranie głosu przybyłych na uroczystość gości - Pana Andrzeja Stolpę, starostę Płońska oraz Pana Andrzeja Pietrasika, burmistrza Płońska, którzy w swoich przemówieniach podkreślili rolę i rangę płońskiego Wydziału UTH.

Wyróżnienia z rąk Władz Uczelni otrzymali: najlepszy wykładowca Wydziału - Pani dr Anna Ciosek, najlepszy student Wydziału - Pan Igor Piotrowski, najlepszy pracownik Wydziału - Pani Katarzyna Dolecka.

Kolejnym punktem uroczystości był akt immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów, po którym wykład inauguracyjny pt. Rozwój technologii informacyjnych – bezpieczeństwo czy zagrożenie dla człowiekawygłosił dr Krzysztof Gawkowski.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT

Następnie odśpiewano Gaudeamus igitur, po czym rozległy się trzy uderzenia berłem i Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2016/2017 za otwarty.

Wróć