Przejdź do treści

Nowy Prodziekan Wydziału Inżynieryjnego

Miło nam poinformować, że funkcję Prodziekana Wydziału Inżynieryjnego w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej z dniem 1 marca 2021 r. objął dr inż. Tomasz Wierzbicki.

"Szanowni Państwo,

Olbrzymi sukces jaki osiągnął Wydział Inżynieryjny naszej Uczelni w ostatnich latach zachęcił Władze Uczelni  do prowadzenia działań na rzecz jego dalszego rozwoju. Zwiększająca się rokrocznie liczba studentów oraz pracowników naukowych wymaga, aby dla utrzymania wysokiego poziomu kształcenia władze Wydziału zostały powiększone o dodatkowych współpracowników.

Jako wieloletni członek społeczności akademickiej UTH pracujący na Wydziale, z zadowoleniem przyjąłem propozycję objęcia stanowiska Prodziekana Wydziału Inżynieryjnego. Mam nadzieję, że moje wieloletnie doświadczenie inżyniera budownictwa oraz wykładowcy przyczyni się do kontynuacji dobrej tradycji wyrażonej w dewizie Uczelni „Praktyczna strona wiedzy”.

dr inż. Tomasz Wierzbicki
Prodziekan

Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Wróć