Przejdź do treści

Nowa publikacja pod redakcją naukową dr hab. Róży Milic-Czerniak, prof. UTH

„Finanse osobiste, kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje” to nowa propozycja książkowa dla teoretyków i praktyków zarządzania finansami. Wydana przez Difin publikacja powstała pod redakcją naukową dr Róży Milic-Czerniak. Wśród autorów znaleźli się: dr Dorota Bem, dr Viera Gafrikova, dr Monika Szczerbak, dr Ryszard Waśkiewicz oraz dr Agnieszka Wikarczyk - członkowie Katedry Finansów i Rachunkowości Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej.

Z opisu publikacji:
„Brak kompetencji finansowych gospodarstw domowych pozwalających na ocenę proponowanych usług i produktów finansowych stwarza warunki dla nieprzemyślanych, nieodpowiedzialnych decyzji indywidualnych, zwiększając podatność na ubóstwo i nie zapewnia wyższej jakości życia, lecz wręcz poprzez masowość takich decyzji stwarza zagrożenie dla stabilności finansowej i bezpieczeństwa narodowego.

Opanowanie i zrozumienie - przedstawionych w sposób przystępny w książce - głównych narzędzi zarządzania finansami osobistymi, oferowanych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, kredytowych, ubezpieczeniowych, a także zasad naliczania podatku dochodowego, jak również podstawowych metod obliczeń finansowych - pozwoli na odpowiedzialne, niezależne i racjonalne rozwiązywanie wielu problemów związanych z zarządzaniem finansami gospodarstw domowych.”

finanse osobiste okladka

Wróć